Skip to content

Veelgestelde vragen

Auteursrecht, of in het Engels copyright, beschermt de auteur van een origineel werk tegen onrechtmatig gebruik van zijn/haar werk, waaronder ongeautoriseerde kopiename en aanpassing van het werk.

Het auteursrecht beschermt typisch de werken van artiesten en kunstenaars zoals schrijvers, schilders en fotografen, maar het is een misvatting om te denken dat het auteursrecht enkel kunst beschermt. Zo wordt een illustratieve foto bij een wetenschappelijk artikel evenzeer beschermd. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich ook uit tot gebruiksvoorwerpen, technische en wetenschappelijke werken en dergelijke meer, zolang er maar aan de vereiste van originaliteit is voldaan. Foto’s zijn origineel zodra je creatieve keuzes in de foto kan herkennen, bijvoorbeeld in de belichting, in de invalshoek of in het onderwerp van de foto. Aangezien dit soort keuzes in vrijwel alle foto’s terug te vinden zijn, is bijna elke foto auteursrechtelijk beschermd.

Fotografische werken worden dan ook letterlijk als auteursrechtelijk te beschermen werken vermeld in artikel 2 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Parijs, op 24 juli 1971).

Auteursrecht krijg je automatisch zodra je een origineel werk produceert waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Het begrip ‘creatieve keuze’ wordt hier ruim geïnterpreteerd: de belichting en invalshoek van een productfoto tellen bijvoorbeeld ook als creatieve keuzes.

Je hoeft dus geen aanvraag te doen om je werk te registreren, en je hoeft geen copyrightvermelding op je werk te zetten.

Auteursrecht zorgt ervoor dat jij intellectueel eigenaar bent van je werk en controle hebt over waar en hoe dat werk gebruikt kan worden. Enkel jij kan beslissen waar en wanneer je werk wordt gepubliceerd, en je hebt het recht om je naam erbij te vermelden.

Je auteursrecht wordt geschonden wanneer iemand zonder jouw toestemming je werk publiceert of reproduceert. Hieronder verstaat men niet alleen het drukken en verkopen van fysieke exemplaren, maar ook bijvoorbeeld het plaatsen van jouw foto op een algemeen toegankelijke website en/of server. Er zijn wettelijke uitzonderingen op deze regel, zoals het citaatrecht, actualiteitsverslaggeving, parodiëring, en gebruik voor pedagogische doeleinden.

Ja. Het feit dat je foto online staat doet niets af aan het auteursrecht dat jij hebt op die foto. De foto is nog altijd van jou, en mensen moeten nog altijd jouw toestemming vragen als ze de foto willen gebruiken.

Om zelf na te gaan of je afbeeldingen online zonder toestemming gebruikt worden, kan je ze opzoeken via Google Afbeeldingen. Daar klik je op het camera-icoontje dat rechts in de zoekbalk staat, en vervolgens upload je ofwel je foto van je computer, of geef je de URL naar de foto in. Google toont je dan waar die foto online te vinden is. Bij elk resultaat kan je dan zelf nakijken of het inderdaad jouw foto is, of die met jouw toestemming online staat, en of er wettelijk sprake is van een inbreuk op je auteursrechten.

Nadeel aan deze methode is dat je je afbeeldingen niet altijd terugvindt als iemand ze nog bewerkt heeft door er bijvoorbeeld tekst of een filter aan toe te voegen. Bovendien kost het allemaal veel tijd en moeite: je moet alle resultaten doorspitten, nagaan of het over een copyrightschending gaat, en zelf nog actie ondernemen. Dit vereist de nodige juridische kennis, aangezien de wet op het auteursrecht meerdere uitzonderingen voorziet. Je kan bij Google Afbeeldingen ook maar één foto per keer ingeven, dus met een groot fotoarchief ben je hier best lang mee bezig.

Als je die tijd en energie liever aan het maken van foto’s spendeert, kan je dit ook aan ons uitbesteden. Visual Rights Group beschikt over eigen software die grote hoeveelheden foto’s tegelijk kan opzoeken, met meer en betere resultaten dan Google Afbeeldingen. Bovendien kan je dan een beroep doen op een gespecialiseerd team dat voor jou nagaat of er inbreuken bij de resultaten zitten.

Als iemand jouw werk zonder toestemming gebruikt, mag en kan je hier uiteraard iets aan doen: je kan contact opnemen met de persoon in kwestie om te eisen dat ze de foto offline halen en jou een vergoeding betalen. Vaak neemt dit soort correspondentie veel tijd in beslag en heb je zelf niet altijd de nodige kennis om ze af te handelen, zodat je uiteindelijk toch een advocaat moet inschakelen om de juridische argumentatie op zich te nemen. Of je kan kiezen voor Visual Rights Group: ons gespecialiseerd team spoort namelijk niet alleen inbreuken op je auteursrecht op, maar onderneemt ook actie, zodat jij alsnog vergoed wordt voor je werk. Bovendien doen we dit op een kostenefficiënte manier, en betaal je ons pas nadat een dossier is afgerond en er een vergoeding is betaald.

Neem dan contact met ons op, en we bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.