Skip to content

Tarieven Benelux

vanaf 20 april 2022

Dit zijn de tarieven die we vragen vanaf 20 april 2022. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met de tarieven voor andere klanten. Tarieven van voor 20 april 2022 kan je hier raadplegen.

Je kan onze statuten hier nalezen (pdf). Onze lidmaatschapsvoorwaarden (pdf) vind je hier, en hier ons beleid inzake de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen en beheerskosten (pdf).

De gevraagde vergoeding wordt berekend conform de Europese Handhavingsrichtlijn betreffende intellectuele eigendomsrechten (2004/48/EG). Volgens deze Europese richtlijn heeft de fotograaf recht op een vergoeding voor alle schade. Dit houdt enerzijds de gederfde licentievergoeding en de morele schadevergoeding (artikel 13) in en anderzijds de aan de procedure verbonden kosten (overweging 26 + artikel 14). 

De vergoeding bestaat uit twee delen: de vergoeding voor de fotograaf of het agentschap, en die voor Visual Rights Group.

De kosten van Visual Rights Group

Voor opsporing, onderzoek en documentatie rekenen wij een vast bedrag van € 190 aan, met een toevoeging van € 95 per bijkomende foto in hetzelfde dossier. Een gedetailleerd overzicht van onze werkzaamheden vind je hier.

Voor de incassofase komt daar nog eens een toeslag van 15% van het totaalbedrag bij, met een minimumbedrag van € 40.

De vergoeding voor fotografen en agentschappen

De gevraagde vergoeding hangt af van de context waarin de afbeelding in kwestie gebruikt wordt. We hanteren hierbij 3 verschillende tarieven:

Tarief 1 is van toepassing op:

  • websites van verenigingen en stichtingen die een inschrijving hebben in de Kruispuntbank of KvK
  • persoonlijke websites/blogs met verdienmodel (bv. reclame) of waarbij er een link is met de professionele bezigheden van de website-eigenaar
  • websites van onderwijsinstellingen

Tarief 2 wordt gebruikt voor:

  • websites van bedrijven en zelfstandigen
  • webshops en andere websites met een duidelijk commercieel oogmerk
  • websites van kranten en magazines
  • websites van politieke partijen en professionele belangengroepen
  • websites van overheden

Tarief 3 wordt gebruikt voor multinationals

Dit zijn de tarieven van Albert De Wilde. Er wordt een toeslag van 25% gerekend omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd. De tarieven zijn niet beperkt in de tijd.

Tarief 1:

Per foto: € 60

Incl. toeslag: € 75

Tarief 2:

Per foto: € 100

Incl. toeslag: € 125

Tarief 3:

Per foto: € 150

Incl. toeslag: € 187,50

Deze tarieven zijn de tarieven waaraan ANP haar foto’s gebruikelijk verkoopt. ANP rekent evenwel een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

 

Tarief 1:
Foto < 1 jaar: € 75

Incl. toeslag: € 93,75

 

Foto 2 jaar of meer: € 145

Incl. toeslag: € 181,25

 

Tarief 2:

Foto < 1 jaar: € 95

Incl. toeslag: € 118,75

 

Foto 2 jaar of meer € 175

Incl. toeslag: € 218,75

Dit zijn de tarieven die Arnhems Persbureau gewoonlijk vraagt voor fotogebruik. Hierbij komt nog een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

Tarief 1:
€ 150 per jaar

Incl. toeslag: € 187,5

Tarief 2 en 3:

€ 200 per jaar

Incl. toeslag: € 250

Tarief 1 en tarief 2:

€ 150 per jaar

 

Dit is de vergoeding die Belga gebruikelijk vraagt wanneer haar beelden zonder toestemming worden gebruikt.

Dit is de vergoeding die Belpress gebruikelijk vraagt. Hier komt nog een toeslag van 25% bij voor het gebruik zonder voorafgaande toestemming.

Tarief 1 en tarief 2:

€ 150 per jaar

Incl. toeslag: € 187,50

Deze tarieven zijn de tarieven waaraan Dutch Yachting haar foto’s gebruikelijk verkoopt. Dutch Yachting rekent daarbij nog een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

Tarief 1:

Per jaar fotogebruik: € 100

Incl. toeslag: € 125

Tarief 2:

Per jaar fotogebruik: € 150

Incl. toeslag: € 187,50

Tarief 3:

Per jaar fotogebruik: € 250

Incl. toeslag: € 312,50

Dit zijn de tarieven die Dima Vaste Planten vraagt voor gebruik van foto’s zonder toestemming. 

Tarief 1:

Per jaar fotogebruik: € 125

Tarief 2 en 3:

Per jaar fotogebruik: € 150

Dit zijn de tarieven die Hortigraphics gewoonlijk vraagt voor fotogebruik. Hierbij komt nog een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

Tarief 1:
€ 75 per foto

Incl. toeslag: € 93,75

Tarief 2 en 3:

€ 125 per foto

Incl. toeslag: € 156,25

Dit zijn de tarieven van Mediajam. Er wordt een toeslag gerekend omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd. Deze toeslag bedraagt 25%. 

Tarief 1:

€ 87,50 per jaar

Incl. toeslag: € 109,38

Tarief 2 en 3:

€ 125 per jaar

Incl. toeslag: € 156,25

Deze tarieven zijn de tarieven waaraan PHDPH gebruikelijk foto’s verkoopt. PHDPH rekent daarbij nog een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

Tarief 1:

Per jaar fotogebruik: € 70

Incl. toeslag: € 87,50

Tarief 2:

Per jaar fotogebruik: € 100

Incl. toeslag: € 125

Tarief 3:

Per jaar fotogebruik: € 150

Incl. toeslag: € 187,50

Dit zijn de tarieven waaraan Photo News haar foto’s gebruikelijk verkoopt. Photo News rekent daarbij nog een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

Tarief 1:

Per jaar fotogebruik: € 50

Incl. toeslag: € 62,50

Tarief 2:

Per jaar fotogebruik: € 100

Incl. toeslag: € 125

Tarief 3:

Per jaar fotogebruik: € 150

Incl. toeslag: € 187,50

Dit zijn de tarieven waaraan ProNews haar foto’s gebruikelijk verkoopt. ProNews rekent daarbij nog een toeslag van 25% omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd.

Tarief 1:

€ 90,00 per foto

Incl. toeslag: € 112,50

Tarief 2:

€ 112,50 per foto

Incl. toeslag: €140,63

Tarief 3:

€ 150,00 per foto

Incl. toeslag: €187,50

Dit zijn de tarieven van Saudades de Portugal. Er wordt een toeslag gerekend omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd. Deze toeslag bedraagt 25%. 

Tarief 1:

€ 100 per jaar

Incl. toeslag: € 125

Tarief 2:

€ 150 per jaar

Incl. toeslag: € 187,50

Tarief 3:

€ 250 per jaar

Incl. toeslag: € 312,50

Dit zijn de tarieven van Visions Pictures. Er wordt een toeslag gerekend omdat geen voorafgaandelijke toestemming werd gevraagd. Deze toeslag bedraagt 25% voor tarief 1, en 100% voor tarief 2 en 3. 

Tarief 1:

€ 45 per foto

Incl. toeslag: € 56,25

Tarief 2 en 3:

€ 45 per foto

Incl. toeslag: € 90